Lager & Logistik - Du säkerställer att varorna når kunden

Lager & Logistik

Du säkerställer att vi lever upp våra kunders förväntan

Du är länken mellan våra produkter och våra kunder. Du ser till att vi alltid har rätt artiklar i lager. Patienter är beroende av att vi levererar rätt produkter vid rätt tidpunkt och till rätt plats.
Du säkerställer utförandet av våra kundordrar

Du säkerställer utförandet av våra kundordrar

Du har goda utvecklingsmöjligheter

Du har goda utvecklingsmöjligheter

Du har goda möjligheter att påverka utvecklingen av verksamheten

Du har goda möjligheter att påverka utvecklingen av verksamheten