Kundservice - Den viktiga förbindelsen

Kundservice - Den viktiga förbindelsen

Du säkrar högkvalitativ patientupplevelse

Du är förbindelsen mellan kunden och Mediq. Rösten i andra änden av telefonen. Ger tydlig och förtroendeingivande hjälp och råd. Ingen stress, inget krångel. Du säkerställer att alla våra kunder får den hjälp de behöver, från vårdinrättningar till patienter. Löser problem och fångar möjligheter. Du har allt i dina händer.
Möjlighet till utveckling

Möjlighet till utveckling

Arbeta med människor

Arbeta med människor

I kontakt med kunderna

I kontakt med kunderna