Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller insamlingen av personuppgifter i samband med rekrytering via denna website och kompletterar Mediqs allmänna integritetspolicy. Mediqs Sveriges allmänna integritetspolicy finns på: https://mediq.se/om-mediq/integritetspolicy

Vad är syftet med att samla in och behandla dina personuppgifter?

 • Gör det möjligt för dig att söka specifika jobb och använda vår webbplatsfunktionalitet
 • Behandla din onlineansökan och kommunicera om förfarandet
 • Bedöm din lämplighet som kandidat
 • Kontakta dig, svara på alla frågor du kan ha eller tillhandahåll det begärda innehållet
 • Informera dig om relevanta nya lediga tjänster
 • Få insikt i användningen av vår webbplats och för att förbättra användarupplevelsen

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Mediq kan till exempel använda dina personuppgifter för att kontakta dig angående din ansökan eller för att boka in en anställningsintervju. Vi kommer också att använda dina uppgifter för att se om vi har några andra lediga tjänster som passar dina intressen.

För att behandla din ansökan samlar vi in:

 • Kontaktuppgifter som ditt för- och efternamn, initialer, titel, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Information från ditt CV, LinkedIn-profil och motivationsbrev, om till exempel din utbildningsnivå
 • Information om din tillgänglighet, antal timmar du vill arbeta per vecka och din löneindikation
 • Information om din anställningshistorik, dina tidigare arbetsgivare, praktikplatser och referenser
 • Information från personliga samtal och telefonsamtal
 • Data som vi bedömer din potentiella lämplighet som anställd på
 • Särskilda personuppgifter såsom din bild, om du har inkluderat den i ditt CV eller på din LinkedIn-profil

Hur behandlar vi personuppgifter?

Mediq behandlar personuppgifter genom att bland annat samla in, lagra, ändra, begära, använda, vidarebefordra eller ta bort information. Mediq lagrar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att kunna vara till tjänst för dig och i den utsträckning som krävs eller tillåts enligt lag. Personuppgifter som inte längre behövs raderas så snart som möjligt.

När vi behandlar personuppgifter följer vi kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder att vi:

 • Använd endast dina personuppgifter för legitima ändamål
 • Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller någon form av olaglig behandling och begär även detta av parter som behandlar personuppgifter för vår räkning
 • Spara inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för det specifika syftet för vilket vi inhämtade dina personuppgifter
 • Respektera dina rättigheter att se, korrigera och radera dina personuppgifter på begäran

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Uppgifterna som krävs för att skicka jobbtips lagras till det ögonblick du avregistrerar dig. Vi lagrar dina ansökningsuppgifter i upp till fyra veckor efter att ansökningsprocessen har avslutats, såvida vi inte har din tillåtelse att hålla denna information längre. Att hålla dina ansökningsdata längre gör att vi i framtiden kan kontakta dig med lämpliga lediga platser. I detta fall sparar vi dina ansökningsuppgifter i högst ett år. Du kan alltid dra tillbaka detta tillstånd.

Distribution till tredje part

Vi engagerar ibland en tredje part för att genomföra ansökningsförfarandet, till exempel rekryteringsbyråer. Informationen du tillhandahåller kommer endast att vidarebefordras till tredje part om detta är nödvändigt för att behandla din ansökan eller begärda tjänster. Externa leverantörer är också skyldiga att hantera dina personuppgifter med omsorg. Varje extern leverantör som vi gör affärer med personuppgifter med har ett separat avtal med Mediq som uppfyller lagens krav.

Kan dina data ändras eller raderas?

Du kan alltid kontakta oss med förfrågan om att se eller korrigera dina personuppgifter, komplettera dem eller ta bort dem om de faktiskt är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta. Dessutom kan du åberopa rätten att radera och begränsa behandlingen enligt beskrivningen i GDPR. Du kan också göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

Vår kontaktperson för frågor om integritet

Du kan få dina data ändrade eller raderade genom att kontakta oss på [email protected]. Den här e-postadressen kan också användas om du har några frågor angående denna integritetspolicy.