Teknisk Service - Du bistår med avgörande support

Teknisk Service

Du hjälper oss att fokusera på det viktiga

Du förstår att hälso- och sjukvård och teknik går hand i hand. Du ser till att patienter och yrkesverksamma har de verktyg som krävs för att upprätthålla och förbättra hälsan. Du installerar, underhåller, reparerar och ger råd. Dina tekniska kunskaper och färdigheter vid arbete med medicinsk utrustning har en stor inverkan på patienterna och kan vara skillnaden mellan självständighet och beroende.
Fortlöpande lärande och utveckling

Fortlöpande lärande och utveckling

Har en stor inverkan på patienter och sjukvårdspersonal

Har en stor inverkan på patienter och sjukvårdspersonal

Arbeta i en stimulerande miljö

Arbeta i en stimulerande miljö