Våra medarbetare

Våra medarbetare

Det handlar alltid om patienten...

Vardagen på Mediq är på samma gång dynamisk, utmanande och stimulerande. Vi alla medarbetare vet att det i slutändan bara handlar om patienten. Det är inte bara ett av våra kärnvärden, vi bär den tanken varje dag i det vi utför. Läs mer om hur våra medarbetare förverkligar detta i sitt arbete.

Kristin Östergren

”Självklart finns jag här för att hjälpa de människor som behöver våra produkter. Det är för att slutanvändaren, patienten, ska bli hjälpt och få det han/hon behöver”

Läs mer >