Våra medarbetare

Våra medarbetare

Det handlar alltid om patienten...

Vardagen på Mediq är på samma gång dynamisk, utmanande och stimulerande. Vi alla medarbetare vet att det i slutändan bara handlar om patienten. Det är inte bara ett av våra kärnvärden, vi bär den tanken varje dag i det vi utför. Läs mer om hur våra medarbetare förverkligar detta i sitt arbete.
Kristin Östergren, Anbuds- och avtalsadministratör

Kristin Östergren, Anbuds- och avtalsadministratör

”Självklart finns jag här för att hjälpa de människor som behöver våra produkter. Det är för att slutanvändaren, patienten, ska bli hjälpt och få det han/hon behöver”
Kristina Söderlindh, Team koordinator & Kundservicemedarbetare

Kristina Söderlindh,Team koordinator & Kundservicemedarbetare

”Vi är detektiver i vårdkedjan och hjälper dem som på riktigt behöver vårt stöd – vilket faktiskt kan vara livsavgörande”

Lise-Lotte Gustafsson, Lagermedarbetare

Lise-Lotte Gustafsson, Lagermedarbetare

”Det är aldrig för sent att lära sig något nytt”