Sälj - Bidrar till morgondagens sjukvård

Sälj

Hur du ger positivt inflytande på människors liv

Du är en kompetent, kvalificerad yrkesperson som vill förbättra patienternas livskvalitet. Du är bekväm i att diskutera komplex vård i vårdinrättningar eller patienthem. Du rådger och utbildar patienter och andra yrkespersoner i att använda medicinska hjälpmedel. Patienter är beroende av din vård och litar på din expertis. Du ger dem stöd och komfort. Du hjälper till att maximera deras oberoende. Du kommer att sälja produkter och tjänster till kliniker och vårdinrättningar.
Du har direkt inflytande på vår framgång

Du har direkt inflytande på vår framgång

Du bidrar till utvecklingen av våra tjänser och service

Du bidrar till utvecklingen av våra tjänser och service

Du trivs med stor variation i jobbet

Du trivs med stor variation i jobbet