Möt Mediq

Möt Mediq

Gör skillnad

Är du redo att forma morgondagens hälsovård? Vi hoppas det. Som medarbetare på Mediq kommer du att vara involverad i en resa mot förbättrade hälsovårdsresultat och livskvalitet. En resa för att säkerställa att människor kan leva så oberoende som möjligt oavsett vad deras hälsa ger för utmaningar.

Förbättrar hälsovården

Mediq är en ledande aktör inom hälso- och sjukvård med verksamhet i Nederländerna, Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Finland, Ungern, Schweiz, Belgien, Estland, Lettland och Litauen. Våra ca 2.500 anställda styrs och inspireras av vår vision att förbättra vårdens resultat till överkomliga priser.
Förbättrar hälsovården
För att hjälpa de med kroniska eller allvarliga hälsoproblem utvecklar vi innovativa nya behandlingar, e-hälsoteknologier och kontakter med hälsospecialister och tjänsteleverantörer. Vi levererar resurserna, tjänsterna, kunskapen och infrastrukturen för att underlätta belastningen på vårdpersonal och ger dem möjlighet att göra det de gör bäst: ge vård till patient. Men vi kan inte göra framstegen utan stöd. Vi behöver dig. Så börja hos oss.