Disclaimer

Friskrivning

Denna webbplats har utvecklats noggrant och uppdateras regelbundet. Mediq tar inget ansvar för någon direkt eller indirekt skada, av något slag, materia eller form, som beror på eller relaterar till användningen av denna webbplats eller en tillfällig oförmåga att konsultera denna webbplats. Vi tar inte heller ansvar för några direkta eller indirekta skador till följd av användning av information som tillhandahålls av eller återfinns via denna webbplats.

Upphovsrätten till innehållet på denna webbplats ägs av Mediq. Mediq äger upphovsrätten till alla publikationer på denna webbplats, som därför inte kan offentliggöras eller återges utan förhandsgodkännande från Mediq. Informationen som erbjuds på denna webbplats får endast användas för personlig icke-kommersiell användning. Inget material från denna webbplats får kopieras eller publiceras med tryck, fotokopia, mikrofilm, digitala medier eller på något annat sätt utan att uttryckligen ange Mediqs upphovsrätt.